Fotografie školky Jaselská - 1 Fotografie školky Jaselská - 2 Fotografie školky Jaselská - 3 Fotografie školky Jaselská - 4 Fotografie školky Jaselská - 5 Fotografie školky Jaselská - 6 Fotografie školky Jaselská - 7 Fotografie školky Jaselská - 8 Fotografie školky Jaselská - 9 Fotografie školky Jaselská - 10
«» 
Po Út St Čt So Ne
Vaše dotazy, názory... Odeslat »

Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE03.05.2020

Upozorňujeme rodiče, že na hlavní webové stránce Mateřské školy města Mnichovo Hradiště jsou v sekci dokumenty ke stažení umístěny pokyny MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

OZNÁMENÍ30.04.2020
K naší nemalé radosti dnes vláda ČR schválila, že v mateřských školách nově mohou být děti od dvou do sedmi let bez roušek.
Protože toto opatření platí od 1.května, pozbývá platnosti požadavek vybavit dítě 10 ks roušek. Děti mohou bez roušek pobývat ve vnitřních prostorách mateřské školy a také na školní zahradě.
Nadále platí nošení roušek pro dospělé, zvýšené hygienické opatření při úklidu, stravování a desinfekci vnitřních prostorů. Desinfekci zahrady jednou týdně v době nepřítomnosti dětí a personálu zajišťuje město Mnichovo Hradiště.
Zvýšenou pozornost budeme u dětí věnovat při hygieně rukou dostatečným mytím mýdlem a vodou. Jedinou kapku šetrné gelové desinfekce obdrží dítě při ranním filtru.
Věříme, že toto opatření vlády nám všem ulehčí život.
Pokud obdržíme slíbený metodický pokyn MŠMT, mohou nastat další změny, o kterých vás budeme neprodleně informovat.
OZNÁMENÍ27.04.2020

Mateřská škola města Mnichovo Hradiště bude opět v provozu od 4.5.2020.

 Zároveň apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích.

Konkrétní podmínky provozu mateřské školy budou stanoveny a zveřejněny na webových stránkách mateřské školy poté, co obdržíme metodické pokyny od MŠMT a MZ.

ZÁPIS DO MŠ 14.04.2020

Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683,

295 01 Mnichovo Hradiště

oznamuje, že

ZÁPIS DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

do Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav

se bude konat ve dnech 4.5.,5.5., 6.5. a 7.5. 2020

na jednotlivých mateřských školách,

tj. v Mírové ulici čp.683, v Jaselské ulici čp.1238 a ve Veselé - Školní čp.70

 

Od 20.4. - 24.4. 2020 v době od 8.00 - 12.00 hod

si rodiče vyzvednou připravený balíček s informacemi a tiskopisy.

Balíčky budou připraveny na veřejně přístupném místě v mateřských školách.

Balíček si vyzvednete v té mateřské škole, kam chcete dítě zapsat.

Žádáme o ohleduplné jednání při vyzvedávání i odevzdávání balíčku - přiměřené rozestupy.

s sebou: vlastní tužku, gumové rukavice, roušku

Dokumenty ke stažení budou k dispozici na hlavních webových stránkách mateřské školy

www.ms-mnhradiste.cz od 20.4. 2020

Plánovaný Den otevřených dveří je zrušen

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne k 31.8.2020 věku 5 let, je povinnen toto dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

ředitelka mateřské školy Lenka Dutková

ŠKOLNÉ - BŘEZEN 202026.03.2020

STANOVENÍ  VÝŠE  MĚSÍČNÍ  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  NA  OBDOBÍ  KALENDÁŘNÍHO  MĚSÍCE  BŘEZNA  2020

Ředitelka Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, v souladu s § 123, odst. 4 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle odst. 5 § 6 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání na období kalendářního  měsíce března 2020 takto:

VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  NA  OBDOBÍ  KALENDÁŘNÍHO  MĚSÍCE  BŘEZNA  2020  JE  STANOVENA  NA  ČÁSTKU  225,- KČ

odůvodnění:

V celé Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, je z důvodu vyhlášení krizového stavu na území ČR a rozhodnutí zřizovatele mateřské školy provoz omezen od 17.3.2020 pouze pro děti rodičů pracujících ve veřejné správě, pro děti matek samoživitelek a speciální případy odůvodněné stávající krizovou situací.

Snížená částka je určena pouze pro děti, které MŠ od 17.3.2020 do 31.3.2020 nenavštěvují

PO  UKONČENÍ  KRIZOVÉHO  STAVU  BUDOU  VŠECHNY  PŘEPLATKY  ZA  ÚPLATU  PŘEDŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  VRÁCENY  NA  ÚČET  PLÁTCE

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY17.03.2020

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 89 ZE DNE 15.3.2020 A PŘIJETÍM KRIZOVÉHO OPATŘENÍ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ UZAVÍRÁ PRO VEŘEJNOST…


(Vláda nařizuje s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, …)


RODIČŮM DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, POKUD O TO POŽÁDAJÍ, BUDE VYSTAVEN DOKLAD O OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE OD 17.3.2020.

NAHLASTE SE, PROSÍM, JEDNOTLIVĚ (NE PŘES SKUPINU) VE SVÉ TŘÍDĚ, KDO JEJ BUDE POTŘEBOVAT. POSTUPNĚ JE VYPLNÍME A OZNÁMÍME, KDY A KDE SI JE BUDETE MOCI VYZVEDNOUT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE ZÁSTUPCE ŠKOLY HELENU CHARVÁTOVOU: 603 187 148, 774 402 286

OZNÁMENÍ O PROVOZU MŠ16.03.2020

Od úterý 17.3.2020 zajišťuje provoz mateřské školy pouze pracoviště Mírová. 

Provoz je zajištěn pouze pro děti, jejichž rodiče vykonávají nezbytně nutná povolání pro zajištění chodu státu( bezpečnostní složky, zdravotnictví ..) a dále pro matky samoživitelky

TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ

PROVOZ MŠ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH29.01.2020

Provoz školy bude o letních prázdninách upraven takto:

1.7. - 24.7.2020 provoz pro nahlášení děti zajistí MŠ v Mírové ulici, MH

27.7. - 7.8. 2020 jsou všechny školy uzavřeny

10.8. - 31.8. 2020 provoz pro nahlášené děti zajistí MŠ v Jaselské ulici, MH